SzIF Online

Vittél már bonbont?

„Az eset már több napja történt, a tettesek még mindig ismeretlenek”

Borisz testvér felkiáltott és a nyáj felé iramodott, de útközben megtorpant és két kezét a szeme elé kapta, nem bírta elviselni a látványt, a söréttel megkínzott állatokat, a meggyalázott természetet. A következő pillanatban úgy érezte, ezernyi éles tű fúródik a hátába, a vállai megfeszültek, térdre rogyott és a földre szorította a fejét, forró arcát még mindig a kezébe temetve. A vasmorzsák mélyen a húsba fúródtak.

736_20170529140942.jpg

 

Tovább

Elfekszenek álmaink

Mosolyok mögé rejtett vágy, / Amelyen az esendő ember csúszkál, / Hasznot remélve ténfereg. / Magából kiszakítva testet, lelket / Áldoz a hiúság oltárán, / És kezét nyújtogatva megragad, / Megszerez az eltévelyedett glóbuszon.

733_20170528203616.jpg

 

Tovább

Korrupcióterápia

A kínos csendet Judit törte meg. – A korrupciós tréningemért – kezdte halkan – a művelődési ház kamuigazolásokat osztogat középiskolásoknak? – Emelte fel a kérdés végére a hangját. – Mi csak jó szándékból segítünk… – Miközben duplán jól járnak – kiabálta már felállva a fiatal lány. – Hamis aláírással igazolják a művház kihasználtságát – üvöltötte. – Én meg valami alapítványnak fizetem a terembérletet – visított magából kikelve. – Mi ez, ha nem korrupció?

732_20170527162212.jpg

 

Tovább

A Jóisten könyörüljön rajtunk, bűnösökön, most és halálunk óráján

Persze azután az egészet nejlonszatyorba csavarta, fehérbe, nem átlátszósba, hogy ne lássák, mit visz be a kórházba. Bent, a kórteremben adta át az Orvosnak. Bár többen is voltak a szobában, a Néni mindenképp úgy akarta intézni, hogy az Orvos egyszerre lássa a Bácsit és a Becherovkát. Hogy a kettőt összekösse. És titkon azt is remélte, hogy talán a Bácsi is lát az egészből valamennyit, felfogja.

731_20170527125210.jpg

 

Tovább

Egyenlő értékek

Beethoven arca nagyot csattant a Duna vizén. Az öregúr homlokán pókhálószerűen futottak végig a ráncok, ahogy nézte elmerülni. Később jutott csak eszébe, hogy lehet, hogy érdemes lett volna visszaváltani ahelyett, hogy a vízbe dobja, de évek óta nem dühítették föl ennyire. Egy bohócnak öltözött lány buta játéka. Átkozódott magában. Végül arra jutott, hogy a lányt biztos az zavarta, hogy frissen vásárolt szobrot hozott cserébe. Hazament, és válogatni kezdett az elfekvőben lévő műtárgyai között.

729_20170526184637.jpg

 

Tovább

Kodály fitnesz

Árokfalvi úr izzadt, hosszú, szűk orrnyergén lecsúszott a szemüvege, fölülről nézett rám, míg a kissé foltos törülközővel törölgette szerzetesen kopasz fejét, és halkan megkérdezte, mennyit keresek, bruttóban mondjam, én csak néztem rá kerek szemmel, nem kötöm az orrára, böktem oda, és csujogattam egyet, mert pont ötven volt, Árokfalvit meg elsodorta a bejelentkezni érkező nők serege. Nem tudtam eldönteni, tetszem-e neki, vagy szaglászik valami után.

727_20170525170738.png

 

Tovább
© SZIFOnline 2014   |   Minden jog fenntartva