Hírlevél feliratkozás

Please enable the javascript to submit this form

Keresés

Műfordítás

Xaver Bayer prózái

Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.
Lesi Zoltán fordításában

Egy nap elért engem is. Vettem egy iratmegsemmisítőt, és ledaráltam az évek óta felhalmozott levelezésemet, személyes feljegyzéseimet. Aztán elkezdtem rendet rakni a lakásban, kipakoltam a fiókjaimat, kidobtam mindent, amire nem volt szükségem, és a többit ergonomikusan rendszereztem. A könyveket, hanglemezeket, DVD-ket és számítógépes játékokat alfabetikus sorrendbe raktam. Amelyik egy kicsit is ciki volt, azt megsemmisítettem. A szekrénysorok látható részein lévő kacatokat kidobtam. Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.

Műfordítás

Ivan Wernisch versei

A ravatalozóban aludtunk a templom mögött.
Vörös István fordításában

Kadó mester lehúzta a jobb lábáról a cipőjét, és kidobta az ajtón, aztán megkérdezte: Hol a cipőm? / Ott, az ajtó mögött, mutatta az egyik tanítvány. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / Az udvaron, találgatta egy másik. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / A bal lábán! / Hol a cipőm?

Műfordítás

Friederike Mayröcker verse

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik. / a pianínó egyedül kezd el játszani. / a lefolyócsatorna sapienzával bemocskolva. / harminc éve vagyunk elválasztva egymástól (amikor te voltál 30, / én épp akkor láttam meg a napfényt). / axiális, te nagy felugró. / variábilis sírba veled.

Költészet

Závada Péter verse

Megáll az álom távolabbi végében.

Folyamatos jelen. A halottak csoszogása / tisztán kivehető a kórus márványpadlóján. / És a bejárat fölött X. Ince hullazöld jobbja — / holtában is valóságosan int felénk, / és a kezek tulajdonosa visszalép / a hallgatás közepére. // Semmi etimológia: a nevet csak a hangzás / kötötte össze az agóniával. A medencék / vizében a tér abszolutizmus-kori képe

Kinder

Ayhan Gökhan gyerekversei

Aztán egy napon / magával ment el. / Lefekvés előtt néha erre gondolok, / s hullámzik a szám, / mint az őszi Balaton.

Kemény István: John Anderson éneke

A szerző négy alapvető szimbólum, négy szimbolikus tárgyiasság és négy szimbolikus helyszín köré építi föl az ötszakaszos költeményt. Az első versszakban ezek mindegyike megjelenik, mind a négy tárgy: a toll, a barlang, a szkafander és a por. Mindegyik kép valamennyi másikkal is összekapcsolható. Ezek egyszerre helyszíneket és idősíkokat is jelölnek, végig egymásba fonódnak: gyerekszoba, barlang, menny, világűr.

Bővebben ...

Marno János: Tereld

Szinte szerzetesi szigorúságú költő, sokak szellemi gyámja. „Marno papa” fiatal költők (köztük a szétszéledt Telep csoport) ihlető őse, egyben a morál megvesztegethetetlen atlétája, aki makacs következetességgel fújja a magáét. Ha van ma gondolati költemény, tárgyias-intellektuális líra, akkor azt ő műveli magyarul. Bölcseleti nyelvjátékba csomagolva. Vigyázat, hátborzongatóan humoros!

Bővebben ...

Sirokai Mátyás: A káprázatbeliekhez

A szöveget mitikussá tévő nyelvi elemek szintén abba a retorikai hálóba illeszkednek, amely egyébként is jellemző Sirokai Mátyás köteteire. Ez a jellemző a leíró beszédmód képi-retorikai finomságaként, képi és hangulati esztétizmusként, a látványvilágot érintő áttetszőségként foglalható össze, ahogyan ezt a borító is előrevetíti egy fölismerhetetlen technikai szerkezetről készült légies hatású röntgenfelvétellel.

Bővebben ...

Fehér Renátó: Üvegfalú lift

Mindössze huszonöt, de nem kicsi csomagot cipel. Számot vet vállalható és vállalhatatlan családi és nemzeti örökségeivel, az apját is számon kéri. A hazafias költészet fogalmát leporolja, magyarság-problémáinkat frissen és áramvonalasan képviseli. Bár közhelyekkel is megpakolja lírai liftjét, mégis fölemeli a sok kacatot.

Bővebben ...

Kerber Balázs: Alszom rendszertelenül

Mindannyian drukkolunk neki. Bökje már ki. Döntse már el. De ő nem. A beszélő elakad, egyszerű, hétköznapi szavakkal toporog. Miért? Mert a habozás világlátás. Mersz a szemüvegén át nézni? Vele tartasz?

Bővebben ...

Lanczkor Gábor: Caravaggio: Az emmausi vacsora

Mintha múzeumban járnánk, és megállnánk egy híres festmény előtt. A vers beszélője kommentálja, de nem nagyon érti, amit lát. Mi lehet a kép üzenete és hogyan érkezik el hozzánk? Létezik egyáltalán az eredeti üzenet?

Bővebben ...