Hírlevél feliratkozás

Please enable the javascript to submit this form

Keresés

Műfordítás

Xaver Bayer prózái

Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.
Lesi Zoltán fordításában

Egy nap elért engem is. Vettem egy iratmegsemmisítőt, és ledaráltam az évek óta felhalmozott levelezésemet, személyes feljegyzéseimet. Aztán elkezdtem rendet rakni a lakásban, kipakoltam a fiókjaimat, kidobtam mindent, amire nem volt szükségem, és a többit ergonomikusan rendszereztem. A könyveket, hanglemezeket, DVD-ket és számítógépes játékokat alfabetikus sorrendbe raktam. Amelyik egy kicsit is ciki volt, azt megsemmisítettem. A szekrénysorok látható részein lévő kacatokat kidobtam. Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.

Műfordítás

Ivan Wernisch versei

A ravatalozóban aludtunk a templom mögött.
Vörös István fordításában

Kadó mester lehúzta a jobb lábáról a cipőjét, és kidobta az ajtón, aztán megkérdezte: Hol a cipőm? / Ott, az ajtó mögött, mutatta az egyik tanítvány. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / Az udvaron, találgatta egy másik. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / A bal lábán! / Hol a cipőm?

Műfordítás

Friederike Mayröcker verse

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik. / a pianínó egyedül kezd el játszani. / a lefolyócsatorna sapienzával bemocskolva. / harminc éve vagyunk elválasztva egymástól (amikor te voltál 30, / én épp akkor láttam meg a napfényt). / axiális, te nagy felugró. / variábilis sírba veled.

Költészet

Závada Péter verse

Megáll az álom távolabbi végében.

Folyamatos jelen. A halottak csoszogása / tisztán kivehető a kórus márványpadlóján. / És a bejárat fölött X. Ince hullazöld jobbja — / holtában is valóságosan int felénk, / és a kezek tulajdonosa visszalép / a hallgatás közepére. // Semmi etimológia: a nevet csak a hangzás / kötötte össze az agóniával. A medencék / vizében a tér abszolutizmus-kori képe

Kinder

Ayhan Gökhan gyerekversei

Aztán egy napon / magával ment el. / Lefekvés előtt néha erre gondolok, / s hullámzik a szám, / mint az őszi Balaton.

Vándorló könyvespolc 9.

Bájos indulások – három kötetről
A három kötetről általánosságban elmondható, hogy útkeresésük izgalmas és termékeny, mind-mind felkavaró viták és diskurzusok táptalajául szolgálhatnak. Ugyanakkor a monomániás késztetés, amely vagy az adatolás, vagy az ide-oda cikázó tekintet, vagy a misztikum birodalmának, a titok fokozásának a realizmusba oltott szintézise körül képződik meg, mindhárom kötet végére valamelyest kifárad, az olvasói kiigazodást és a szövegekben való járatosságot impikálva. Mindazonáltal ezt a fajta kritikusi szőrszálhasogatást valójában nem lehet túl komolyan venni, hiszen mi más is lehetne egy-egy könyvkoncepció célja, minthogy hiteles nyelvet választva beszélnie arról a tárgyról, ami a végletekig megigézi szerzője érdeklődését.

Bővebben ...

Vándorló könyvespolc 8.

Kovács András Ferenc: Egerek könyve, Szalma Edit illusztrációival, Magvető, Budapest, 2015
Rögtön a kötet első szövege, Az egér neve szembesít antropomorfizmus, megszemélyesítés és kategorizáció önkényességének dilemmáival, amennyiben egy hosszadalmas, negatív, kizárásokra építő definíciós kísérletsor (nem rossz egér, nem elefánt, nem rossz kutya, nem patkány, nem kecskebéka, nem macskacápa) végére a névviselés képességével hozza összefüggésbe, mit is ért a „jó egér” kategóriája alatt: „A jó egér nevet visel”.

Bővebben ...

Vándorló könyvespolc 7.

Darvasi László: Isten. Haza. Csal.; Dragomán György: Oroszlánkórus; Réz Pál: Bokáig pezsgőben
Először is ott a szakmáját a legapróbb részletekig lelkiismeretesen végző profi, a hajdani Szépirodalmi Könyvkiadó, illetve a nemrég megszűnt Holmi legendás szerkesztője, aki nem veti meg a filológusi aprómunkát, aki képes többször is utánanézni egy évszámnak, ha a helyzet úgy kívánja, és akit nyugtalanít, ha a levonatban egy név valamelyik betűje megváltozik. Ezzel párhuzamosan ott az ember, akinek élete szétválaszthatatlanul összefonódik az irodalommal, akinek határozott véleménye van egy-egy szerzőről és műről, aki emberileg kerül közel nagy írókhoz, és hat rájuk.

Bővebben ...

Vándorló könyvespolc 6.

Krusovszky Dénes Elégiazaj, Sirokai Mátyás A Káprázatbeliekhez és Závada Péter Mész című kötete összefüggésbe hozható volna a személytelenség, a tárgyias poétika szempontjából. Még akár a Telep-csoport (Krusovszky és Sirokai esetében) miatt is. Ezek is segítik a tájékozódást.

Bővebben ...

Vándorló könyvespolc 5.

Szeles Judit: Ilyen svéd; Krusovszky Dénes: Elégiazaj; Térey János: A Legkisebb Jégkorszak
Szeles Judit, Krusovszky Dénes és Térey János műveit markánsan elkülöníthető szerzői intenciók és stílus jellemzi, amelyeket első ránézésre szinte lehetetlen közös nevezőre hozni. Azonban maradva a matematika fogalomrendszerénél, és valamiféle szépirodalmi halmazokként próbáljuk elképzelni ezeket, metszetükben egyértelműen a hideg kategóriája található, mind tartalmi, mind hangulati értelemben.

Bővebben ...

Vándorló könyvespolc 4.

Bartis Attila: A vége, Magvető, Budapest, 2015.
Anna feltűnésének a zárlatba helyezése túlmutat azon a talán túl egyszerű „biologikus” megoldáson, amely az élet veszteségektől kusza értelmetlenségéből az élet önértékének állításával mutat kiutat. „Hazaérkezése” az elbeszélő életébe sokkal inkább azt erősíti meg, hogy az emberi kötelékeknek önértékük van, ahogyan az Apával, az Évával, a grófnővel, Reisszel vagy Kornéllal való kapcsolata sem azért vált pótolhatatlanná, sajáttá, az életévé, mert idillien vagy úgy alakult, ahogyan kellett volna. Egyszerűen azért, mert egy adott pillanatban, amikor kellett, mellette voltak.

Bővebben ...