Hírlevél feliratkozás

Please enable the javascript to submit this form

Keresés

Műfordítás

Xaver Bayer prózái

Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.
Lesi Zoltán fordításában

Egy nap elért engem is. Vettem egy iratmegsemmisítőt, és ledaráltam az évek óta felhalmozott levelezésemet, személyes feljegyzéseimet. Aztán elkezdtem rendet rakni a lakásban, kipakoltam a fiókjaimat, kidobtam mindent, amire nem volt szükségem, és a többit ergonomikusan rendszereztem. A könyveket, hanglemezeket, DVD-ket és számítógépes játékokat alfabetikus sorrendbe raktam. Amelyik egy kicsit is ciki volt, azt megsemmisítettem. A szekrénysorok látható részein lévő kacatokat kidobtam. Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.

Műfordítás

Ivan Wernisch versei

A ravatalozóban aludtunk a templom mögött.
Vörös István fordításában

Kadó mester lehúzta a jobb lábáról a cipőjét, és kidobta az ajtón, aztán megkérdezte: Hol a cipőm? / Ott, az ajtó mögött, mutatta az egyik tanítvány. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / Az udvaron, találgatta egy másik. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / A bal lábán! / Hol a cipőm?

Műfordítás

Friederike Mayröcker verse

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik. / a pianínó egyedül kezd el játszani. / a lefolyócsatorna sapienzával bemocskolva. / harminc éve vagyunk elválasztva egymástól (amikor te voltál 30, / én épp akkor láttam meg a napfényt). / axiális, te nagy felugró. / variábilis sírba veled.

Költészet

Závada Péter verse

Megáll az álom távolabbi végében.

Folyamatos jelen. A halottak csoszogása / tisztán kivehető a kórus márványpadlóján. / És a bejárat fölött X. Ince hullazöld jobbja — / holtában is valóságosan int felénk, / és a kezek tulajdonosa visszalép / a hallgatás közepére. // Semmi etimológia: a nevet csak a hangzás / kötötte össze az agóniával. A medencék / vizében a tér abszolutizmus-kori képe

Kinder

Ayhan Gökhan gyerekversei

Aztán egy napon / magával ment el. / Lefekvés előtt néha erre gondolok, / s hullámzik a szám, / mint az őszi Balaton.

Értelmezés és élmény

Jegyzetek és futamok Lapis József Líra 2.0. Közelítések a kortárs magyar költészethez című kötete kapcsán
A Líra 2.0 első részében az utóbbi pár évben (vagy akár hónapban) felbukkanó (leg)fiatal(abb) szerzők és alkotásaik hátterében felfejthető poétikai, tematikus irányokat, beszédmódokat, hatásközpontokat próbálja szemlézni (I.). A kortárs közéleti költészet (III.) esetében Petritől, a gyereklíra (II.) tárgyalásakor Weöres költészetétől indít. Az ún. középnemzedék néhány képviselőjének (Borbély Szilárd, Térey János, Jónás Tamás, Vass Tibor) bemutatását követően (IV.) az utolsó fejezet három olyan különböző lírakritikai koncepciót mutat be Borbély Szilárd, Balázs Imre József és Németh Zoltán tollából, amellyel a kötet saját relevanciájuk mellett a földrajzi értelemben vett irodalmi- és irodalomértelmezői szcéna sarkait is szeretné bejárni, összekötni (V.).

Bővebben ...

Bibinke és Vass Tibor

A költészethez persze hosszú út vezet. Egy kisfiú még annyi minden akar lenni – ahogy Bibinke is először állatorvosi pályáról álmodozik, legalábbis Bibinke és A tizenöt éves kapitány szerint. Boncol és önboncol, vizsgál, csakhogy újra összerakhasson.

Bővebben ...

Mára csak én maradtam

Benedek Miklós: Mintha emberekből állna. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2014.
Benedek Miklós költői világa egyre inkább megszilárdul, ezzel párhuzamosan a versnyelve lényegretörőbbé válik. Témáiban egyre erősebb körvonalat vesz a magány, az egyedüllét, a háború-reprezentációk, a kötet hangulatához pedig páratlanul kapcsolódnak Blaskó Árpád, szintén fiatal vajdasági alkotó illusztrációi.

Bővebben ...

Egy boldog boldogtalan II.

Kései Hölderlin-versek világa
Lao-ce azt mondta az agyagedényekről: ők az űrt tartalmazzák; a semmi, a láthatatlan ad nekik értelmet, jelentést, lényegiséget. Így vagyunk Hölderlin kései verseivel is: mindegyik más-más szavakban, leheletnyi elmozdulásokkal, észrevétlen eszméleti percenésekkel ábrázolja az űrt, és ehhez a látómező képeit használja anyagul. Mi a tartalmuk? Talán éppen ez a minden, a semmi. Az egyedüllét. Az idő múlása és születése.

Bővebben ...

Egy boldog boldogtalan I.

Kései Hölderlin-versek világa
Hölderlin második, néma életszakaszával foglalkozni, ebben van valami a líra halála utáni költészetfilozófiák humánus ábrándjaiból, feltámadási rögeszméiből, e halál konkrét jegyeit kereső igyekezetből. Úgy érezzük, a líra halálát itt egyetlen lírikus sorsában még élesebben látjuk, és Hölderlin eltünedezésének története és természetrajza sokat elővételez a huszadik századi lírai elhallgatás-módok, kihátrálások, csendes megszakadások változataiból.

Bővebben ...

Az út, akár egy hosszú mondat

Minden füveskönyv finom és törékeny metszet(ek)ben halhatatlan leltár, misztérium, amely túl van a linearitáson és a rácsokon. Az arra szomjazók értik és betűzik, azok, akik a lakhatatlanságot is lakhatóvá lényegítik (szublimálják), és a Lászlóffy Csaba-i egyidejűség struktúráiban bejárják ezt a téren és időn kívüli dimenziót, újra meg újra

Bővebben ...