Hírlevél feliratkozás

Keresés

Beleragadni változatos pillanatokba

Tóth Krisztina: Pillanatragasztó, Magvető, Budapest, 2014.
A legnagyobb újdonságot számomra a kötetben az Ahogy eddig ciklus Földlakó című szövege jelenti, amely több vonatkozásban elüt a kötet többi elbeszélésétől. Ugyanis erőteljes szatíraként, illetve a nyelv és a testiség groteszk módon történő párhuzamba állításaként is olvasható, ráadásul (többek között) Gogol Az orr című elbeszélését is felidézi. A történet úgy indul, hogy a főhősnő hazafelé sétálva a lakópark felé észrevesz két cipőtalpat a földön, melyek az ég felé fordultak...

Bővebben ...

Mintha örökké csak távolodott volna

Tóth Krisztina: Pillanatragasztó, Magvető Kiadó, Budapest, 2014.
Az élet meghatározó pillanatai éppen ilyen banálisak, sokszor groteszkek, és néha előfordul hogy csak harminchét perced van, hogy elérd a következő vonatot, de ahhoz, hogy gond nélkül hazaérj, magad mögött kell hagynod a poggyászodat.

Bővebben ...

Törés a fűben

Annette von Droste-Hülshoff Blumentod (Virághalál) című verséről
A meersburgi vár – hiszen a pár egy igazi várerődben rendezkedik be a szeles boldogságra – utolsó esztendeiben Annette-nek is otthont nyújt majd: tágas szobát kap, sőt később egy kis Glaserhäuslét (üvegházikót) is vásárol állítólag saját pénzen, verseskötetének tiszteletdíjából. Ez a néhány év termékeny alkotói korszak az életében.

Bővebben ...

Ekphrasziszok?

Lanczkor Gábor esszéje Radnóti Miklós, Weöres Sándor és Győrffy Ákos műveinek ekphrasztikus vonásairól
A Weöres-vers (a feltételes Gulácsy-ekphraszisz) így ugyanúgy mondható egyrészt szűk spektrumú, a koncepció tekintetében kockázatmentes poétikai vállalásnak, és – a mindenség pátoszába kivetített mikro-eposz(ok) költői hitelét tekintve – valamiféle titkos (vagy nem is annyira titkos) kulcsműnek.

Bővebben ...

Kotordpata legendáriuma

Toroczkay András: Búcsú Éhestől, Magvető, Budapest, 2015.
Érdekes megnézni, hogy milyen viszonyban áll Éhes és a narrátor. Éhes történeteit a narrátor írja Éhes noszogatására. Van azonban egy mondat az Éhes és a világ című szövegben, amely Éhes szájából hangzik el (amikor Bandi, az elbeszélő már sokadszorra hárítja a feladatot), és mintegy értelmezési kulcsként kezelhető: – Meg fogom őket írni és mindenki azt fogja hinni, hogy én találtalak ki.

Bővebben ...

Az erőszak emlékműve

Péterfy Gergely: Kitömött barbár, Kalligram, Budapest, 2014.
Természetesen – hogy Kisbali Lászlót citáljam – vigyázni kell arra, hogy nagyon sokféle a XVIII. század. Úgy látom, Péterfy regénye számot vet ezzel, elkerülve a leegyszerűsítő szembeállításokat: egymás mellett szerepelnek a jakobinus terror tébolyultjai, az alkímiába szédült Török gróf, a korabeli orvostudomány és fiziológia képviselői vagy a szabadkőműves páholyok.

Bővebben ...