Hírlevél feliratkozás

Keresés

Zúz az éjszakában pár haver

Totth Benedek: Holtverseny, Magvető, Budapest, 2014.
Több helyütt írták már, hogy Totth kötete nem következik egyenesen a honi irodalmi hagyományból, és meghatározó olvasmányélményei között jellemzően angolszász alkotókat említ a szerző is. De azt azért meg kell hagyni, hogy egy nagy tál űrsüti elfogyasztása után feltehetően Rejtő Jenő vagy Királyhegyi Pál is ilyesféle könyveket kanyarított volna.

Bővebben ...

Értelmezés és élmény

Jegyzetek és futamok Lapis József Líra 2.0. Közelítések a kortárs magyar költészethez című kötete kapcsán
A Líra 2.0 első részében az utóbbi pár évben (vagy akár hónapban) felbukkanó (leg)fiatal(abb) szerzők és alkotásaik hátterében felfejthető poétikai, tematikus irányokat, beszédmódokat, hatásközpontokat próbálja szemlézni (I.). A kortárs közéleti költészet (III.) esetében Petritől, a gyereklíra (II.) tárgyalásakor Weöres költészetétől indít. Az ún. középnemzedék néhány képviselőjének (Borbély Szilárd, Térey János, Jónás Tamás, Vass Tibor) bemutatását követően (IV.) az utolsó fejezet három olyan különböző lírakritikai koncepciót mutat be Borbély Szilárd, Balázs Imre József és Németh Zoltán tollából, amellyel a kötet saját relevanciájuk mellett a földrajzi értelemben vett irodalmi- és irodalomértelmezői szcéna sarkait is szeretné bejárni, összekötni (V.).

Bővebben ...

Bibinke és Vass Tibor

A költészethez persze hosszú út vezet. Egy kisfiú még annyi minden akar lenni – ahogy Bibinke is először állatorvosi pályáról álmodozik, legalábbis Bibinke és A tizenöt éves kapitány szerint. Boncol és önboncol, vizsgál, csakhogy újra összerakhasson.

Bővebben ...

Mára csak én maradtam

Benedek Miklós: Mintha emberekből állna. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2014.
Benedek Miklós költői világa egyre inkább megszilárdul, ezzel párhuzamosan a versnyelve lényegretörőbbé válik. Témáiban egyre erősebb körvonalat vesz a magány, az egyedüllét, a háború-reprezentációk, a kötet hangulatához pedig páratlanul kapcsolódnak Blaskó Árpád, szintén fiatal vajdasági alkotó illusztrációi.

Bővebben ...

Egy boldog boldogtalan II.

Kései Hölderlin-versek világa
Lao-ce azt mondta az agyagedényekről: ők az űrt tartalmazzák; a semmi, a láthatatlan ad nekik értelmet, jelentést, lényegiséget. Így vagyunk Hölderlin kései verseivel is: mindegyik más-más szavakban, leheletnyi elmozdulásokkal, észrevétlen eszméleti percenésekkel ábrázolja az űrt, és ehhez a látómező képeit használja anyagul. Mi a tartalmuk? Talán éppen ez a minden, a semmi. Az egyedüllét. Az idő múlása és születése.

Bővebben ...

Egy boldog boldogtalan I.

Kései Hölderlin-versek világa
Hölderlin második, néma életszakaszával foglalkozni, ebben van valami a líra halála utáni költészetfilozófiák humánus ábrándjaiból, feltámadási rögeszméiből, e halál konkrét jegyeit kereső igyekezetből. Úgy érezzük, a líra halálát itt egyetlen lírikus sorsában még élesebben látjuk, és Hölderlin eltünedezésének története és természetrajza sokat elővételez a huszadik századi lírai elhallgatás-módok, kihátrálások, csendes megszakadások változataiból.

Bővebben ...