Hírlevél feliratkozás

Please enable the javascript to submit this form

Keresés

Műfordítás

Xaver Bayer prózái

Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.
Lesi Zoltán fordításában

Egy nap elért engem is. Vettem egy iratmegsemmisítőt, és ledaráltam az évek óta felhalmozott levelezésemet, személyes feljegyzéseimet. Aztán elkezdtem rendet rakni a lakásban, kipakoltam a fiókjaimat, kidobtam mindent, amire nem volt szükségem, és a többit ergonomikusan rendszereztem. A könyveket, hanglemezeket, DVD-ket és számítógépes játékokat alfabetikus sorrendbe raktam. Amelyik egy kicsit is ciki volt, azt megsemmisítettem. A szekrénysorok látható részein lévő kacatokat kidobtam. Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.

Műfordítás

Ivan Wernisch versei

A ravatalozóban aludtunk a templom mögött.
Vörös István fordításában

Kadó mester lehúzta a jobb lábáról a cipőjét, és kidobta az ajtón, aztán megkérdezte: Hol a cipőm? / Ott, az ajtó mögött, mutatta az egyik tanítvány. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / Az udvaron, találgatta egy másik. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / A bal lábán! / Hol a cipőm?

Műfordítás

Friederike Mayröcker verse

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik. / a pianínó egyedül kezd el játszani. / a lefolyócsatorna sapienzával bemocskolva. / harminc éve vagyunk elválasztva egymástól (amikor te voltál 30, / én épp akkor láttam meg a napfényt). / axiális, te nagy felugró. / variábilis sírba veled.

Költészet

Závada Péter verse

Megáll az álom távolabbi végében.

Folyamatos jelen. A halottak csoszogása / tisztán kivehető a kórus márványpadlóján. / És a bejárat fölött X. Ince hullazöld jobbja — / holtában is valóságosan int felénk, / és a kezek tulajdonosa visszalép / a hallgatás közepére. // Semmi etimológia: a nevet csak a hangzás / kötötte össze az agóniával. A medencék / vizében a tér abszolutizmus-kori képe

Kinder

Ayhan Gökhan gyerekversei

Aztán egy napon / magával ment el. / Lefekvés előtt néha erre gondolok, / s hullámzik a szám, / mint az őszi Balaton.

Kihátrálás a szükségállapotok tükörképeibe

nincs hol nem lenni
Az egyedüllétet tudni kell kívánni, annak pedig nyelve van, amit ismerni kell. Egyfajta meditatív útkeresés ez a saját magányban, ahova az életritmus szüneteiben nemcsak visszavonulni, hanem ahonnan másokat kitiltani, elriasztani is szükséges - Roginer Oszkár kritikája Antalovics Péter Örökszoba című verskötetéről

Bővebben ...

Jelen történetei: a múlt nemzetiesítése a tankönyvekben

Ami szűkebb, szaktudományos szempontból elsőrendű jelentőségű, az nem más, mint az, hogy Lajtai a történelemtankönyvek hosszútávú elemzésével a modern magyar nacionalizmus 18. század végi geneziséhez és 19. századi fejlődéstörténetéhez való eszmetörténeti közelítés egy olyan perspektíváját nyitja meg, mely a magyar szakirodalmon belül eddig egyedülállónak mondható.

Bővebben ...

Kafkai találkozás az eredetmítoszokkal

Kitágul a tér, még mindig álomszerűen, de mintha már nem csak belső világ játszana szerepet. Bajtai András kritikusai az előző kötetet az önmítoszteremtés manifesztumaként értelmezték, s ha efelől olvassuk a Kerekebb napokat, akkor egy-egy pillanatra mintha más mítoszokkal való találkozásról, a világ e szempontból történő felfedezéséről is szólna ez a kötet. Mintha pillanatokra felvillannának egy másik világ eseményei, időnként úgy tűnik, mintha töredékeket olvasnánk egy nagyon régi apokrif szövegből: Az írnokhoz indultam, hogy levelet küldjek / az ismeretlen évszakról, aminek érkezését megjósolták nekünk

Bővebben ...

Helyszíneváltozások

A kötetnek a meghaladhatatlannak tűnő megkésettségre alapozó konklúzióját az Érkezés a völgybe már megmenthetetlen, bordáira fogyott halként szerepeltetett háza szolgáltathatná abban az esetben, ha éppen az utolsó darabokban nem jelenne meg az új generáció. Csak a szándékosan nem emlékező fiatalok, akik nem vágják, hanem növesztik a hajukat, akik csak tejfogaikat hullatták el, kerekedhetnek felül ezen. Mivel szájuk így nem maradt üresen, ezért a szavaknak nincs bennük hely; ők a tárgyakat és nem a megnevezéseket hordozzák magukkal, például fogaik közé szorítva a kulcsot az Új idők házában, szájukat ekképpen nem artikulációra, hanem tárolásra használva.

Bővebben ...

A világ mint egy darab csönd

Grendel Lajos Tömegsír című regényéről
A Tömegsírban lezajló műsor azonban nem egyszerűen műsor, jobban mondva olyan műsor, ami már létmóddá lényegült, benne a szereplők már nem egy megalkotott világ képviselői, hanem a valóságban is lényegüket vesztett elemek. T tehát egy olyan hely, ahol a képmutatás lépett a valóság helyébe, és a magára hagyott valóság jobbnak látta, ha távozik a színről - Kacsó Csenge Réka a Tömegsírról.

Bővebben ...

Az én életem, emlékeim

A főhősnő számára a szabómagdaság attitűd, életmód, amit egy folyamatként kíván megvalósítani: 12 éves korában, a Születésnap elolvasása után Eperjes Benjamin idézete volt rá nagy hatással, ezért úgy képzelte el, hogy a nemzetéért dolgozó nőként léphet az írónő nyomdokaiba – magad semmi sem vagy, tsupántsak annyi, menyit népedért teendel. Fazekas Andrea kritikája Lovas Ildikó Cenzúra alatti című regényéről

Bővebben ...