Hírlevél feliratkozás

Keresés

Ha jó, közelebb van Istenhez

A másik szempont pedig, amelyet a szelídítőnek mindig figyelembe kell vennie, hogy nem csak a múlt változik a történeti megismerés során, hanem a jelen is a megismerés ideje alatt, vagyis az egyes kutatások és azok eredményei elsősorban nem egy mindenkori, hanem egy aktuális közönségnek szólnak, amelynek megvan a maga speciális jellemzője és elvárásai – ehhez valahogyan viszonyulnia kell a történésznek. Így tehát a múlt megszelídítése egy soha véget nem érő feladat - Lajtai Mátyás Miskolczy Ambrus könyvéről

Bővebben ...

Kihátrálás a szükségállapotok tükörképeibe

nincs hol nem lenni
Az egyedüllétet tudni kell kívánni, annak pedig nyelve van, amit ismerni kell. Egyfajta meditatív útkeresés ez a saját magányban, ahova az életritmus szüneteiben nemcsak visszavonulni, hanem ahonnan másokat kitiltani, elriasztani is szükséges - Roginer Oszkár kritikája Antalovics Péter Örökszoba című verskötetéről

Bővebben ...

Jelen történetei: a múlt nemzetiesítése a tankönyvekben

Ami szűkebb, szaktudományos szempontból elsőrendű jelentőségű, az nem más, mint az, hogy Lajtai a történelemtankönyvek hosszútávú elemzésével a modern magyar nacionalizmus 18. század végi geneziséhez és 19. századi fejlődéstörténetéhez való eszmetörténeti közelítés egy olyan perspektíváját nyitja meg, mely a magyar szakirodalmon belül eddig egyedülállónak mondható.

Bővebben ...

Kafkai találkozás az eredetmítoszokkal

Kitágul a tér, még mindig álomszerűen, de mintha már nem csak belső világ játszana szerepet. Bajtai András kritikusai az előző kötetet az önmítoszteremtés manifesztumaként értelmezték, s ha efelől olvassuk a Kerekebb napokat, akkor egy-egy pillanatra mintha más mítoszokkal való találkozásról, a világ e szempontból történő felfedezéséről is szólna ez a kötet. Mintha pillanatokra felvillannának egy másik világ eseményei, időnként úgy tűnik, mintha töredékeket olvasnánk egy nagyon régi apokrif szövegből: Az írnokhoz indultam, hogy levelet küldjek / az ismeretlen évszakról, aminek érkezését megjósolták nekünk

Bővebben ...

Helyszíneváltozások

A kötetnek a meghaladhatatlannak tűnő megkésettségre alapozó konklúzióját az Érkezés a völgybe már megmenthetetlen, bordáira fogyott halként szerepeltetett háza szolgáltathatná abban az esetben, ha éppen az utolsó darabokban nem jelenne meg az új generáció. Csak a szándékosan nem emlékező fiatalok, akik nem vágják, hanem növesztik a hajukat, akik csak tejfogaikat hullatták el, kerekedhetnek felül ezen. Mivel szájuk így nem maradt üresen, ezért a szavaknak nincs bennük hely; ők a tárgyakat és nem a megnevezéseket hordozzák magukkal, például fogaik közé szorítva a kulcsot az Új idők házában, szájukat ekképpen nem artikulációra, hanem tárolásra használva.

Bővebben ...

A világ mint egy darab csönd

Grendel Lajos Tömegsír című regényéről
A Tömegsírban lezajló műsor azonban nem egyszerűen műsor, jobban mondva olyan műsor, ami már létmóddá lényegült, benne a szereplők már nem egy megalkotott világ képviselői, hanem a valóságban is lényegüket vesztett elemek. T tehát egy olyan hely, ahol a képmutatás lépett a valóság helyébe, és a magára hagyott valóság jobbnak látta, ha távozik a színről - Kacsó Csenge Réka a Tömegsírról.

Bővebben ...