Hírlevél feliratkozás

Please enable the javascript to submit this form

Keresés

Műfordítás

Xaver Bayer prózái

Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.
Lesi Zoltán fordításában

Egy nap elért engem is. Vettem egy iratmegsemmisítőt, és ledaráltam az évek óta felhalmozott levelezésemet, személyes feljegyzéseimet. Aztán elkezdtem rendet rakni a lakásban, kipakoltam a fiókjaimat, kidobtam mindent, amire nem volt szükségem, és a többit ergonomikusan rendszereztem. A könyveket, hanglemezeket, DVD-ket és számítógépes játékokat alfabetikus sorrendbe raktam. Amelyik egy kicsit is ciki volt, azt megsemmisítettem. A szekrénysorok látható részein lévő kacatokat kidobtam. Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.

Műfordítás

Ivan Wernisch versei

A ravatalozóban aludtunk a templom mögött.
Vörös István fordításában

Kadó mester lehúzta a jobb lábáról a cipőjét, és kidobta az ajtón, aztán megkérdezte: Hol a cipőm? / Ott, az ajtó mögött, mutatta az egyik tanítvány. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / Az udvaron, találgatta egy másik. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / A bal lábán! / Hol a cipőm?

Műfordítás

Friederike Mayröcker verse

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik. / a pianínó egyedül kezd el játszani. / a lefolyócsatorna sapienzával bemocskolva. / harminc éve vagyunk elválasztva egymástól (amikor te voltál 30, / én épp akkor láttam meg a napfényt). / axiális, te nagy felugró. / variábilis sírba veled.

Költészet

Závada Péter verse

Megáll az álom távolabbi végében.

Folyamatos jelen. A halottak csoszogása / tisztán kivehető a kórus márványpadlóján. / És a bejárat fölött X. Ince hullazöld jobbja — / holtában is valóságosan int felénk, / és a kezek tulajdonosa visszalép / a hallgatás közepére. // Semmi etimológia: a nevet csak a hangzás / kötötte össze az agóniával. A medencék / vizében a tér abszolutizmus-kori képe

Kinder

Ayhan Gökhan gyerekversei

Aztán egy napon / magával ment el. / Lefekvés előtt néha erre gondolok, / s hullámzik a szám, / mint az őszi Balaton.

Hullámzó Magas tenger

A körkörösségen túl a Magas tenger egy teleológián túli időtapasztalatot is kifejezésre juttat, amelyet a haladék szimulákrumaként lehetne meghatározni. Pergolesi Stabat Materét hallgatva a nyomozó megjegyzi: „egy furcsa álzárlat, közvetlenül a mű vége előtt. A remény, hogy talán még sincsen vége”. Miközben mindennek vége van - Danyi Gábor kritikája Babiczky Tibor Magas tenger című kötetéről

Bővebben ...

Újból és újból megvalósuló érthetetlenség

És mindaddig, amíg ez meg nem történik, nem marad más, mint „rossz sorrend,” kizárólag a tér bejárható darabjai idő nélkül, és a traumáról szóló beszéd helyett magának a trauma nyelvének érthetetlen mormolása - Zákány Tóth Péter Babiczky Tibor Magas tengeréről

Bővebben ...

Kép - olvasás - kritika

Most a könyv bemutatásának végéhez érve emlékeztetvén magunkat erre az intésre, nem összegezném a tanulmányok számos eredményeit, hogy ne helyeződjenek kívül – a mások mellett Gottfried Benn, Jékely Zoltán, Thomas Kling költészetéről szóló írások – azon a nyelvi horizonton, amelyen végül is semmi sem adott, de adódik. - Dobos István professzor Lőrincz Csongor Költői képek testamentumai című könyvéről

Bővebben ...

A tárcaregény médiatudományi távlatból

Hansági Ágnes arra tesz kísérletet, hogy a tárcaregény jelenségét egyszerre ragadja meg műfajelméleti, sajtótörténeti, hatásesztétikai és médiatudományi távlatból. A kutatás tárgya, s módszertana tehát rendkívül összetett - Dobos István írása Hansági Ágnes Tárca – Regény - Nyilvánosság. Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei című könyvéről.

Bővebben ...

A médium dekonstrukciója: a JoDi korai webművei

Archeológiai szempontból a JoDi a néző provokálásával a spektákulum társadalma és az internet kulturális ideológiája ellen intézett támadást, míg genealógiailag nézve ez messze radikálisabb (ha úgy tetszik: avantgárd jellegű), mint a mai flash-alapú vagy high-tech hálózati alkotások zöme, melyek a befogadó kívánságát lesik. - Gerencsér Péter tanulmánya

Bővebben ...