Hírlevél feliratkozás

Please enable the javascript to submit this form

Keresés

Kafkai találkozás az eredetmítoszokkal

Kitágul a tér, még mindig álomszerűen, de mintha már nem csak belső világ játszana szerepet. Bajtai András kritikusai az előző kötetet az önmítoszteremtés manifesztumaként értelmezték, s ha efelől olvassuk a Kerekebb napokat, akkor egy-egy pillanatra mintha más mítoszokkal való találkozásról, a világ e szempontból történő felfedezéséről is szólna ez a kötet. Mintha pillanatokra felvillannának egy másik világ eseményei, időnként úgy tűnik, mintha töredékeket olvasnánk egy nagyon régi apokrif szövegből: Az írnokhoz indultam, hogy levelet küldjek / az ismeretlen évszakról, aminek érkezését megjósolták nekünk

Bővebben ...

Helyszíneváltozások

A kötetnek a meghaladhatatlannak tűnő megkésettségre alapozó konklúzióját az Érkezés a völgybe már megmenthetetlen, bordáira fogyott halként szerepeltetett háza szolgáltathatná abban az esetben, ha éppen az utolsó darabokban nem jelenne meg az új generáció. Csak a szándékosan nem emlékező fiatalok, akik nem vágják, hanem növesztik a hajukat, akik csak tejfogaikat hullatták el, kerekedhetnek felül ezen. Mivel szájuk így nem maradt üresen, ezért a szavaknak nincs bennük hely; ők a tárgyakat és nem a megnevezéseket hordozzák magukkal, például fogaik közé szorítva a kulcsot az Új idők házában, szájukat ekképpen nem artikulációra, hanem tárolásra használva.

Bővebben ...

A világ mint egy darab csönd

Grendel Lajos Tömegsír című regényéről
A Tömegsírban lezajló műsor azonban nem egyszerűen műsor, jobban mondva olyan műsor, ami már létmóddá lényegült, benne a szereplők már nem egy megalkotott világ képviselői, hanem a valóságban is lényegüket vesztett elemek. T tehát egy olyan hely, ahol a képmutatás lépett a valóság helyébe, és a magára hagyott valóság jobbnak látta, ha távozik a színről - Kacsó Csenge Réka a Tömegsírról.

Bővebben ...

Az én életem, emlékeim

A főhősnő számára a szabómagdaság attitűd, életmód, amit egy folyamatként kíván megvalósítani: 12 éves korában, a Születésnap elolvasása után Eperjes Benjamin idézete volt rá nagy hatással, ezért úgy képzelte el, hogy a nemzetéért dolgozó nőként léphet az írónő nyomdokaiba – magad semmi sem vagy, tsupántsak annyi, menyit népedért teendel. Fazekas Andrea kritikája Lovas Ildikó Cenzúra alatti című regényéről

Bővebben ...

Hullámzó Magas tenger

A körkörösségen túl a Magas tenger egy teleológián túli időtapasztalatot is kifejezésre juttat, amelyet a haladék szimulákrumaként lehetne meghatározni. Pergolesi Stabat Materét hallgatva a nyomozó megjegyzi: „egy furcsa álzárlat, közvetlenül a mű vége előtt. A remény, hogy talán még sincsen vége”. Miközben mindennek vége van - Danyi Gábor kritikája Babiczky Tibor Magas tenger című kötetéről

Bővebben ...