Hírlevél feliratkozás

Please enable the javascript to submit this form

Keresés

Műfordítás

Xaver Bayer prózái

Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.
Lesi Zoltán fordításában

Egy nap elért engem is. Vettem egy iratmegsemmisítőt, és ledaráltam az évek óta felhalmozott levelezésemet, személyes feljegyzéseimet. Aztán elkezdtem rendet rakni a lakásban, kipakoltam a fiókjaimat, kidobtam mindent, amire nem volt szükségem, és a többit ergonomikusan rendszereztem. A könyveket, hanglemezeket, DVD-ket és számítógépes játékokat alfabetikus sorrendbe raktam. Amelyik egy kicsit is ciki volt, azt megsemmisítettem. A szekrénysorok látható részein lévő kacatokat kidobtam. Még a papírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban.

Műfordítás

Ivan Wernisch versei

A ravatalozóban aludtunk a templom mögött.
Vörös István fordításában

Kadó mester lehúzta a jobb lábáról a cipőjét, és kidobta az ajtón, aztán megkérdezte: Hol a cipőm? / Ott, az ajtó mögött, mutatta az egyik tanítvány. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / Az udvaron, találgatta egy másik. / Hol a cipőm?, ismételte Kadó mester. / A bal lábán! / Hol a cipőm?

Műfordítás

Friederike Mayröcker verse

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik

a gázlángnak egy fogacskája hiányzik. / a pianínó egyedül kezd el játszani. / a lefolyócsatorna sapienzával bemocskolva. / harminc éve vagyunk elválasztva egymástól (amikor te voltál 30, / én épp akkor láttam meg a napfényt). / axiális, te nagy felugró. / variábilis sírba veled.

Költészet

Závada Péter verse

Megáll az álom távolabbi végében.

Folyamatos jelen. A halottak csoszogása / tisztán kivehető a kórus márványpadlóján. / És a bejárat fölött X. Ince hullazöld jobbja — / holtában is valóságosan int felénk, / és a kezek tulajdonosa visszalép / a hallgatás közepére. // Semmi etimológia: a nevet csak a hangzás / kötötte össze az agóniával. A medencék / vizében a tér abszolutizmus-kori képe

Kinder

Ayhan Gökhan gyerekversei

Aztán egy napon / magával ment el. / Lefekvés előtt néha erre gondolok, / s hullámzik a szám, / mint az őszi Balaton.

Összehangolt tükröződések

Dragomán György: Oroszlánkórus, Magvető Kiadó, Budapest, 2015.
Dragomán György az emberi működés pontos ismeretében nagyon finom érzékkel ábrázolja azt, ahogyan a szereplők az önmagukkal való belső konfliktusukat egy hozzájuk közel álló személlyel kapcsolatban érzett problémaként vetítik ki. A Festék című novellában egy egykori párról beszélve például így: „Ugyanúgy nézett rám, mint ott a tükörre, és akkor egyszerre mindent megértettem, megértettem, hogy önmagát látja bennem, azt, amitől a legjobban fél, a saját öregségét”

Bővebben ...

Tüdő, nemi szerv, arc, méltóság

Szvoren Edina: Az ország legjobb hóhéra, Magvető Kiadó, Budapest, 2015.
Szvoren Edina Az ország legjobb hóhéra című kötetében megjelent novelláiban rettenetes világokat ábrázol, és beteg(esen torz) személyiségek közti viszonyokat. Ezek a szövegek nem elborzasztanak, mert ahhoz az olvasónak meg kellene tudnia maradni a saját feltehetően és remélhetően jobb világában.

Bővebben ...

Az Új magyar lírai antológia (Anton Straka és a magyar irodalom)

Hogy hogyan fogadta valójában Straka Csehszlovákia megszállását, és milyen hangulat uralkodott a fővárosban, az leginkább Nádass József önéletrajzi regényéből derül ki. A Nehéz leltárban írja, hogy „Itt Prágában mintha csupa gyászruhát látnék, fekete lobogók lengenek, mindenki suttogva beszél, nevetést nem hallani, mindenki megöregedett. Sztraka Tóni talán még inkább, mint bárki más.

Bővebben ...

Utazás az ismeretlenbe – avagy egy megfejtésre váró poézis (képes) története

Magolcsay Nagy Gábor: Második ismeretlen, AmbrooBook Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015
Magolcsay Nagy Gábor Második ismeretlen című kötete rejtvény, egy strukturálisan megálmodott kódrendszer, ahol az olvasó része egy helyenként hipnotikus játéknak, ezen belül is a kódok feltörésének, megfejtésének. A kötet egy – kalligramokból, „kódolt” szabad versekből álló – kontempláció, meditáció és egy rendhagyó interaktív varázskönyv is, ahol utazunk, mi is, mint második ismeretlenek.

Bővebben ...

És mégis mozog a kánon?

„…író leszek semmi más…” Irodalmi élet, irodalmiság és öntükröző eljárások a Jókai-szövegekben, Tempevölgy Könyvek, Balatonfüred, 2015
A kötet izgalmas szempontrendszerével, eddig figyelmen kívül eső művek olvasatával és a kánonközeli művek újraolvasási lehetőségeivel mintegy olvastatja magát, s ami még ennél is fontosabb: olvastatja Jókait. Azzal pedig, hogy olyan művekre vetül a fény, amelyek eddig elkerülték a Jókai-recepció figyelmét, megindulhat a kanonizációnak egy olyan elmozdulása, amely nem A kőszívű ember fiait akarja általános iskolásokkal végigszenvedtetni, s amely Jókait egy szélesebb olvasóközönség számára is befogadhatóvá teszi.

Bővebben ...

Az életrajz fogságában

Korcsmáros Péter: Mesélő ceruza, Korcsmáros Pál, a képregény mestere, Képes Kiadó, Budapest, 2015
A különböző munkák lelőhelyeinek megnevezése mellett annak is tanúi lehetünk, miként alakult és alakulhatott egy grafikus, illusztrátor és képregényrajzoló pályafutása a 20. század második felében. És itt nem egyszerűen Korcsmáros Pál karrierjéről van szó, hanem a felsorolt folyóiratoknál, napilapoknál és könyvkiadóknál végzett munkára való rámutatással általánosságban tapasztalhatjuk meg egy szakma működésmódját, az ezt művelők lehetőségeit, adott esetben szakmán belüli karrierváltásait.

Bővebben ...