Hírlevél feliratkozás

Keresés

Forrásponton

Orcsik Roland: Harmadolás, Kalligram, Budapest, 2015.
„Ne számíts elragadtatásra!” – szól a borítószöveg befejező kitétele, megelőlegezve ezzel a kötet elsőre nyersnek, lecsupaszítottnak és kimértnek ható beszédmódját, melybe mégis lépten-nyomon beszüremkednek az extázis különböző megnyilvánulási formái, pulzáló jelenései. Vibráló tájak, valószerűtlen élőlények tűnnek fel, miközben nagyon is hétköznapi szituációk játszódnak le a kutyasétáltatástól kezdve a vérvételig. Vagyis egyszerre nyílik meg a képzelet és a valóság labirintusa, egymásba játszva a két szféra keresztbe kötött érzékelésmódját

Bővebben ...

Összehangolt tükröződések

Dragomán György: Oroszlánkórus, Magvető Kiadó, Budapest, 2015.
Dragomán György az emberi működés pontos ismeretében nagyon finom érzékkel ábrázolja azt, ahogyan a szereplők az önmagukkal való belső konfliktusukat egy hozzájuk közel álló személlyel kapcsolatban érzett problémaként vetítik ki. A Festék című novellában egy egykori párról beszélve például így: „Ugyanúgy nézett rám, mint ott a tükörre, és akkor egyszerre mindent megértettem, megértettem, hogy önmagát látja bennem, azt, amitől a legjobban fél, a saját öregségét”

Bővebben ...

Tüdő, nemi szerv, arc, méltóság

Szvoren Edina: Az ország legjobb hóhéra, Magvető Kiadó, Budapest, 2015.
Szvoren Edina Az ország legjobb hóhéra című kötetében megjelent novelláiban rettenetes világokat ábrázol, és beteg(esen torz) személyiségek közti viszonyokat. Ezek a szövegek nem elborzasztanak, mert ahhoz az olvasónak meg kellene tudnia maradni a saját feltehetően és remélhetően jobb világában.

Bővebben ...

Az Új magyar lírai antológia (Anton Straka és a magyar irodalom)

Hogy hogyan fogadta valójában Straka Csehszlovákia megszállását, és milyen hangulat uralkodott a fővárosban, az leginkább Nádass József önéletrajzi regényéből derül ki. A Nehéz leltárban írja, hogy „Itt Prágában mintha csupa gyászruhát látnék, fekete lobogók lengenek, mindenki suttogva beszél, nevetést nem hallani, mindenki megöregedett. Sztraka Tóni talán még inkább, mint bárki más.

Bővebben ...

Utazás az ismeretlenbe – avagy egy megfejtésre váró poézis (képes) története

Magolcsay Nagy Gábor: Második ismeretlen, AmbrooBook Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015
Magolcsay Nagy Gábor Második ismeretlen című kötete rejtvény, egy strukturálisan megálmodott kódrendszer, ahol az olvasó része egy helyenként hipnotikus játéknak, ezen belül is a kódok feltörésének, megfejtésének. A kötet egy – kalligramokból, „kódolt” szabad versekből álló – kontempláció, meditáció és egy rendhagyó interaktív varázskönyv is, ahol utazunk, mi is, mint második ismeretlenek.

Bővebben ...

És mégis mozog a kánon?

„…író leszek semmi más…” Irodalmi élet, irodalmiság és öntükröző eljárások a Jókai-szövegekben, Tempevölgy Könyvek, Balatonfüred, 2015
A kötet izgalmas szempontrendszerével, eddig figyelmen kívül eső művek olvasatával és a kánonközeli művek újraolvasási lehetőségeivel mintegy olvastatja magát, s ami még ennél is fontosabb: olvastatja Jókait. Azzal pedig, hogy olyan művekre vetül a fény, amelyek eddig elkerülték a Jókai-recepció figyelmét, megindulhat a kanonizációnak egy olyan elmozdulása, amely nem A kőszívű ember fiait akarja általános iskolásokkal végigszenvedtetni, s amely Jókait egy szélesebb olvasóközönség számára is befogadhatóvá teszi.

Bővebben ...