Hírlevél feliratkozás

Keresés

Kemény István: John Anderson éneke

A szerző négy alapvető szimbólum, négy szimbolikus tárgyiasság és négy szimbolikus helyszín köré építi föl az ötszakaszos költeményt. Az első versszakban ezek mindegyike megjelenik, mind a négy tárgy: a toll, a barlang, a szkafander és a por. Mindegyik kép valamennyi másikkal is összekapcsolható. Ezek egyszerre helyszíneket és idősíkokat is jelölnek, végig egymásba fonódnak: gyerekszoba, barlang, menny, világűr.

Bővebben ...

Marno János: Tereld

Szinte szerzetesi szigorúságú költő, sokak szellemi gyámja. „Marno papa” fiatal költők (köztük a szétszéledt Telep csoport) ihlető őse, egyben a morál megvesztegethetetlen atlétája, aki makacs következetességgel fújja a magáét. Ha van ma gondolati költemény, tárgyias-intellektuális líra, akkor azt ő műveli magyarul. Bölcseleti nyelvjátékba csomagolva. Vigyázat, hátborzongatóan humoros!

Bővebben ...

Sirokai Mátyás: A káprázatbeliekhez

A szöveget mitikussá tévő nyelvi elemek szintén abba a retorikai hálóba illeszkednek, amely egyébként is jellemző Sirokai Mátyás köteteire. Ez a jellemző a leíró beszédmód képi-retorikai finomságaként, képi és hangulati esztétizmusként, a látványvilágot érintő áttetszőségként foglalható össze, ahogyan ezt a borító is előrevetíti egy fölismerhetetlen technikai szerkezetről készült légies hatású röntgenfelvétellel.

Bővebben ...

Fehér Renátó: Üvegfalú lift

Mindössze huszonöt, de nem kicsi csomagot cipel. Számot vet vállalható és vállalhatatlan családi és nemzeti örökségeivel, az apját is számon kéri. A hazafias költészet fogalmát leporolja, magyarság-problémáinkat frissen és áramvonalasan képviseli. Bár közhelyekkel is megpakolja lírai liftjét, mégis fölemeli a sok kacatot.

Bővebben ...

Kerber Balázs: Alszom rendszertelenül

Mindannyian drukkolunk neki. Bökje már ki. Döntse már el. De ő nem. A beszélő elakad, egyszerű, hétköznapi szavakkal toporog. Miért? Mert a habozás világlátás. Mersz a szemüvegén át nézni? Vele tartasz?

Bővebben ...

Lanczkor Gábor: Caravaggio: Az emmausi vacsora

Mintha múzeumban járnánk, és megállnánk egy híres festmény előtt. A vers beszélője kommentálja, de nem nagyon érti, amit lát. Mi lehet a kép üzenete és hogyan érkezik el hozzánk? Létezik egyáltalán az eredeti üzenet?

Bővebben ...