Hírlevél feliratkozás

Keresés

Fotó: Radics Richárd

Afázia

["\\H|a|_|e|n|ge|d|n|é|m|_|m|a|g|a|m|_|m|e|g|z|a|b|o|l|á|z|a|t|l|a|n|_|l|e|n|n|é|k|_|Ő|s|i|_|ö|sz|t|ö|n|á|l|l|a|t|_|f|e|l|sz|a|r|v|a|z|o|t|t|_|i|s|t|e|n|s|é|g|_|v|é|r|b|e|n| _|é|s|_|d|a|c|b|a|n|_|f|ü|r|ö|d|v|e

C:\User\forgopetra>
using System;
namespace afáziaforrás

def forrás (< forr +-ás (főnévképző))
def afázia (< görög: afaszia (beszédképtelenség) < a- (nem) + faszisz (kimondás) < fano (beszél))
           print("        ")


{
         class ProbaTeszt
         {
//ez itt csak egy széljegyzet. helyzetjelentés ami
           StartsWith (elviselhetetlen_csend && szorongásos_szeparáció || fomo);
                      in ("1"_szobás_lakás, "100m3");
                                 //pont mint a hógömb a párkányon
                                 //csak sivataggal telített
                                 //leválasztott és kerek
           EndsWith(recsegő_sípoló_digitális_szívzörej (in (7"||12"||15,16")));
                      unsafe static void TágulóZárkódás();
           Console.WriteLine("most már bármelyik nap véget érhet. de tényleg");

                      try(kapcsolódás)
           {
                                  az_ölelés=(is)automatizált; //akárcsak a lélegzetvétel
                                  test && lélek: (csak(ezekben a terekben:"kapcsolódhat újra"));
           }
                      finally
           {
                      string felmerül_a_kérdés = "mi lesz a többiekkel.txt";
                      AzokkalA ki= k KívülRekedtek(kódtalanok,mérhetetlenek);
                      ki.Write("szimulálhatod az együttérzést");
                      ki.WriteLine("félelemmel optimalizálhatod a kötődést");
                      ki.WriteLine("egyik sem racionális, csak operacionális");
                      ki.WriteLine("a tűzfalvédelem pedig elavult");
                      ki.WriteLine("így is lehet élni");
                      ki.Close();
            }
        }
}
// Output: gátlásokkal integrálódott polimorf énkép

{
        class NyelvLecke
        {

get anya_apa() : új    {
//nyelveken tanulok
for (m;;) ajd (se;} gítek                {
hogy.ne().csak(tátogjatok         }   {                     }{               {          }}{          }};
                                   //hiába látható leolvasható a hiányra mégis mit választolhatok

a.szabad_helyeket = "azért teremtették hogy"
megtöltsék && nekünk = [{'azt_tanították':"egyre több helyet kell magunknak követelni"}];
                                                                     //hogy láthatóvá válhassunk
                                                                     (ref readonly mielott meg letekernek ahangerot);

E.ŁsőkÍsḝrŁeT.łĞy.G0nĐ0ŁT∀d/Ł@Ny0ḿ?

do
{
            Console.WriteLine("majd együtt = {kodfejtunk}", mint réges);
            réges = régen
            régen++;                                //csak ez most nem játék lesz

            kihámozzuk (hogy) {mit (jelentett(mindaz;amit (meg)hallottam||(el)hallgattak;)) { } }
            && mit (jelentett_mindaz)AmitÉnNemMertem{legepelni||megnezni};

            if (több nyelven lennék képes megszólalni<talán többet megérthetnék)
                       break;               //legalábbis más magyarázatba nem tudok kapaszkodni

} while (a szupermakró alá szorított bizonytalanságom=el nem tűnik);

.hALlO.hAŁL0.Hal.Lo_ttoK??˝!!?!!7??!!.

with<roncsolt_mondattan>(növekszik a(hermetikus diszfónia, digitális<bábeli>zaj))
           //együtt módosulunk olvadunk a rendszerrel a nyelvek végén
      {
           action
                       (fülsiketítő;egyenrangúság) &&
                       (személyre;szabott;valóságváltozatok)=
           () => Console.WriteLine("ma már a kékfény, kékzaj altat");
                           Console.WriteLine("becézget és simogat, azzal nyugtat, hogy igazam van");
                           Console.WriteLine("mégsem érzem azt, hogy meghallgatnak");
                           Console.WriteLine("hogyan tudunk");
           return.to emberi.fogyasztásra=alkalmas(!párbeszéd);
       }

//de ahhoz hogy valamit mondani tudjak
//ismernem kellene a koordinátatáblában betöltött helyzetemet((is))

_.hALLO!734\hA110___H|al.L˝ṿ@Ł∀kI/?

A_Dialogue = [
                                                               _.bocsánat_meg_tudná_mondani_
                                                               _most_where(kellene_tartanom_?_);

_________________________________

                                                               echo "én.is
                                                               (đA/D_a;ˇ-d@°.d∀_=ĐAd0g0k."´
                                                               8!04ˇ01!_System Message: Critical Error

//nem sikerült lefuttatnom a parancsot. törlendő vagy átírandó monológusra

dotnet new console--"ÚjraKözléskényszerítemMagam"
import (new language:"(hang)törmelék");

<html>
<head>
<title>hiteles meztelenség</title>
</head>          <!-- képernyőről levágott -->
body {             <!-- read_only -->
           display: félmeztelen;
           align-items: középre-igazított-mindig-középre;
           height: amíg-csak-vissza-tudom-tartani-a-lélegzetem;
           justify-content: hitelesség-érdekében-muszáj-lebontani-a-falakat;             <!-- nem baj ha fáj-->

<script>

           string str1 = "egyetlen fehéren villódzó gyertyaláng";
           string str2 = "esztetizált szorongás";
           string str3 = "semmi sem tartozik kizárólagosan hozzám";


sourceOf:(rosszközérzet_in(ébrenlét.pillanata))="artikulálhatatlan");
           in közbeeső idő
                        searchFor:("szavak");

mi (Jár.aFejedben()) {
            terhelésesSemmittevés()};
hogy (Érzed.Magad()) {
            nemBiztosHogy(meg_tudom_nevezni_az_érzéseim);
            if (egyáltalán(hozzám.tartoznak);
            clone();
            vagyunk vagytok vannak;
            mondataimból Eltűnt (azAlany);
                    }    szívesen (Nyitnék ablakot) {
                        de hallani úgysem hallhatom a hallhatatlant();
      }

              {
                        Console.WriteLine("ez a szövegtest is olyan mint az agyag");
                        Console.WriteLine("nehezen olvad fel a kezem alatt");
               }


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA["\\H|a|_|e|n|ge|d|n|é|m|_|m|a|g|a|m|_|m|e|g|z|a|b|o|l|á|z|a|t|l|a|n|_|l|e|n|n
|é|k|_|Ő|s|i|_|ö|sz|t|ö|n|á|l|l|a|t|_|f|e|l|sz|a|r|v|a|z|o|t|t|_|i|s|t|e|n|s|é|g|_|v|é|r|b|e|n|
_|é|s|_|d|a|c|b|a|n|_|f|ü|r|ö|d|v|e|_|D|e|_|n|e|m|_|i|s|m|e|r|(|h|e|t|)|e|m|_||a|_|sz|a|b|
a|d|s|á|g|_|e|z|e|n|_|f|o|k|á|t|_|É|r|t|e|l|m|e|s|_|sz|ó|_|n|e|m|_|h|a|gy|h|a|t|j|a|_|e|l|_|
a|_|sz|á|m|a|t|_|É|r|z|é|s|e|i|m|_|k|l|i|m|a|t|i|z|á|l|t|a|k|_|k|u|d|a|r|c|f|é|l|e|l|m|e|m|_|
s|o|k|sz|o|r|o|s|í|t|o|t|t|_|j|e|l|e|n|l|é|t|e|m|_|e|l|a|p|r|ó|z|ó|d|o|t|t|_|É|s|_|r|ö|v|i|d|e|
s|e|n|_|d|i|ssz|i|d|á|l|n|i|_|k|é|sz|ü|l|_|a|_|cs|a|v|a|r|g|ó|_|t|e|t|t|v|á|gy|_|is|_|H|i|á|b|a
|_|v|á|j|t|a|m|_|sz|a|k|a|d|é|k|o|t|_|m|a|r|g|ó|sz|é|l|e|k|n|e|k=|SZ|Ö|V|E|G|I|D|E|G|E|N|
_|l|e|t|t|e|m]"]>
</script>

de itt vagyok: |


                                                                                         //merre járnak a többiek?

 

Forgó Petra 1993-ban született Baján. A Szegedi Tudományegyetem magyar szakán végzett összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakirányon. Jelenleg Budapesten él, szabadidejében az írás mellett olvas, blogol és videókat készít a YouTube-csatornájára. Versírással 2021-ben kezdett el foglalkozni, 2022-ben a Pannon Tükör Legyen Zala! pályázatán díjazták az első publikált művét.

A PesText világirodalmi fesztivál 2022-es, „Forrás” hívószóra kiírt irodalmi pályázatán, a zsűri döntése alapján a szakmai díjat Szarvas Ferenc Outsourcing című alkotása nyerte. Ezt az írást, illetve a másik tizenegy döntős művet elsőként a SZIFONline-on olvashatjátok, és július 25-étől augusztus 20-áig szavazni is lehet arra, hogy melyik pályázó nyerje a közönségdíjat.