Hírlevél feliratkozás

Keresés

Fotó: Kovács Attila

Kakuk Tamás regényrészlete

Az őrszoba pihenőhelyiségében szemébe vág a váratlanul felkapcsolt lámpa. Lendületesen felpattan a műbőrrel bevont deszkapriccsről, nincs értelme az időhúzásnak. Kábán megigazítja a zubbonyát, lábára húzza a bakancsot. Kitámolyog az asztalokkal, padokkal berendezett másik terembe. Az őrszolgálat utolsó váltása következik: világos c4-ről elűzte a sötét figurát, a d5 pontot szeretné elvenni ellenfelétől, hogy szabad kezet kapjon, sötét a kellemetlenül kötő g4 futóra és a d4 támadásra alapozza stratégiáját, de először sáncolnia kell.

Russian defense

Az újonnan kinevezett fiatal zászlóaljparancsnok nem engedi a tisztesiskolára, nem lesz rajparancsnok. A vörösdiplomás főhadnagy a New Yorkban élő nagybácsit rosszallja, így beosztott lövészkatona marad. Reggeli fények Hal Ashby Utolsó szolgálatából. A fegyverszobában éles lőszerekkel veszi kézbe a géppisztolyt. Az ügyeletes tiszt a szemlén a gyufásdoboz peremét húzogatja az arcán. Visszazavarja az egész szakaszt a körletbe. A sorállományú őrparancsnok káromkodva szidja a századost.  Nem bántja, nem kell újraborotválkoznia. A mosdóablaknál dohányozik, próbálja elképzelni, hogy mi lenne kinn, a városban. A park közelében befordulna a csöndes mellékutcába. Ha megállna, az élelmiszerbolt kirakatüvegéből szemébe tűzne a visszaverődő napfény. A kenyeres pultnál a sós kiflik sápadtan hevernének a kosárban. Titokban figyelné, ahogy az eladólányok könnyű köpenyeikben nyújtózkodnak a polcoknál.

A környék szélfútta buckás síkság: mezőgazdasági művelésre hasznosítják. A homokos hordalékkúpokat erdőmaradványok borítják. A patakvölgyekben reggel párásak a legelők. Az omladozó pusztai malom patakját vékonyka erek táplálják. Nevét lassú vízfolyásáról a renyhe kifejezésből eredeztetik. Vízgyűjtőterülete közel ezer négyzetkilométer. A heves esőzések pangó tavakba gyűlnek a mezőkön.

Ferenc becsempészi a sakk-könyvet az őrszobára. Ha megtalálják nála, őrség helyett a fogdába kerül. Tapasztalt öregkatona, tudja, a megismételt szemlén sietni kell az ügyeletes tisztnek. A szolgálati szabályzat szerint a leváltásra váró őrségnek jár a délelőtti pihenő. A sakktábla figuráit rendezgetik: sötét nem védi e5 gyalogját, kényszeríteni akarja világost e4 gyalogja védelmére. Világosnak ebben az esetben fejletlen vonalra nyílik a centruma, és nem remélhet fölényt. Ezért bonyolultabb állásra, és nyitott centrumra kell törekednie, ahol tempóelőnyt szerezhet.

A nyár ekkor már teljes szépségében kivirágzott az autócsárdák tetőteraszain, az útmenti garázsok előtti apró kertekben, a lámpafényben csillogó piros benzinkutak körül. West Eggbe érve, behajtottam házam udvarára, kocsimat bevittem a garázsba, és ráültem az udvaron hagyott gyephengerlőre. A szél elállt, az éjszaka hangos és csillagfényes volt, madárszárnyak csapkodása hallatszott a fák lombjai közül, és mintha a föld teljes erővel búgó orgonája lett volna, harsogva zengett a békák hangversenye. A holdfényben egy lopakodó macska sziluettje libegett, és amikor odanéztem, észrevettem, hogy nem vagyok egyedül. Ötvenyardnyira tőlem egy férfi alakja bukkant elő a szomszéd villa árnyékából: kezét zsebébe dugva nézte a csillagok ezüstszínű pontjaival telehintett égboltozatot. Komótos mozgásából és abból a biztonságból, ahogyan a gyepen megállt, azt következtettem, hogy csak Mr. Gatsby lehet, s most azért jött ki a házból, hogy szemügyre vegye, milyen rész jut neki a mi saját, West Egg fölötti egünkből. Azt gondoltam, megszólítom.

Az idő múlásának maratonja ez a két év. A leszerelés napja a sarokkő az életükben. A világot kimozdító archimédeszi pont. Naivul hiszik, hátrahagyhatják az itt töltött hosszú hónapokat. Mint költözéskor a felesleges bútorokat. Kilépnek idegenné lett lakásból, erősen becsapják maguk után az ajtót. Felhajtott kabátgallérral elbandukolnak a vasúti restibe. Megfontoltan belekortyolnak a sörükbe, kényelmesen kifújják a cigarettafüstöt. Nem sejthetik, keserű lesz az ital, mint kiböjtölt szabadságuk. Qualified unhappiness, if we examine it, is the opposite of unqualified happiness. Ezt a mondatot találja feljegyezve  Scott Fitzgerald-tól. A többször javított fordítás az angol szöveg alatt: Ha nem létezik a tökéletes boldogság, talán teljes boldogtalanság sincs.

A harmadik váltáskor kapaszkodik fel a huzatos őrtoronyba. A látóhatáron megmunkált szántóföldek. A közeli erdőben földalatti titkos lőszerraktár, háta mögött a bezárt javítóműhelyek. A laktanyában most kezdődik a vacsoráig tartó szabadidő. A szabadság látszatának ideje. A könyvtárban a harckocsizó főhadnagy felesége cédulázza a könyveket. A körlet örökös hangzavarában kézzelfogható magány: Mindez a valóságban is létezik?

Az AMD–65 hazai gyártású, Kalasnyikov- rendszerű gépkarabély. A harcjárművek kezelőszemélyzetének és a deszant csapatoknak szánták. Az automatafegyvert a légierőnél, a páncélosoknál, a gépesített lövészcsapatoknál is hadrendbe állították. Válltámasz nélkül is elfogadható célzott lövést lehet leadni vele, de pontossága mégis elmarad az elvártnál. A harceszközt a baráti hadseregeknél és a palesztin szervezeteknél is használják.

Kamasz korában a tapasztaltabb atlétákkal végzi az edzéseket. A klub salakos futballpályájánál másznak át a kerítésen. Ez a legegyszerűbb módja, hogy kijussanak a stadionból. Kis kerülővel a bejárati kapun keresztül is megtehetnék, de a palánk leküzdése rituális része a tréningnek. Tíz percig kényelmesen futnak, amíg megszűnik a bányaaknák és szénosztályozó között ingázó teherautók zaja. Az ipari tájsebekkel borított erdők ösvényein felgyorsítják a tempót. A lehullott lombok levélszőnyege tompítja lábdobogásukat. A váltott vezetésű iramban, egyre inkább elmerülnek a légszomj búvárharangjában.

Az őrtoronyban a szakaszos alvástól nyúlósan összefolynak az órák. A fáradtságtól halványulnak a garázssor lámpái, sötét lyukak az épületek távoli ablakai. Hátrahúzza a géppisztoly reteszét, az első lőszer halk kattanással csúszik a csőbe. Ki ellen fordítsa? Az élet megnyugtató jelét keresi a vasúti szerelvény zakatolásában. Csak képzelet, mi? A szárnyvonalon ingázó kis motorvonat éjszaka nem közlekedik.  A vagonokban télen még kályhával fűtenek, arra gondol, talán az otthoni bányákból hozzák a szenet.

A PSZH alkalmas a vízen átkelésre. Lövegtornyában 12,7 mm-es KPVT és 7,62 mm-es KGKT géppuska működik. A kilenc lövészkatonát szállító hegesztett acélszerkezetű páncélozott szállítójárműnek teljes körű az atom-, biológiai- és vegyivédelme.

A harcjármű szűk oldalnyílásán tuszkolódnak a szabadba, a nehézgéppuska szaggatott sorozata fedezi támadásukat. A műszakiak üggyel-bajjal felrobbantják a szögesdrótakadályt.  Az elől haladó golyószóró kelepelése mögé húzódva, futólépésben igyekeznek a keskeny átjáróhoz. Az ellenséges vonalak lövészárkaiból folyamatosan villognak a torkolattüzek. A határhoz közeli hadgyakorlaton az ellenséges támadás első hullámát próbálják feltartóztatni. A térképen kékkel jelölt osztrák hegyivadász egységeket verik vissza a szövetséges szovjet csapatok érkezéséig. Az ezred erőszakos átkelése elakad a folyó vízszintjének váratlan csökkenése miatt. Az úszó harcjárművek kerekei belesüllyednek az iszapos mederbe. Az utászok nagy nehézségek árán hidat vernek a túlsó partra. A hadművelet túllépi a magasabb egységnél tervezett normaidőt. A felsőbb parancsnokság, büntetésből gáztámadást jelez a térségben. Tisztek és közlegények vegyvédelmi ruhában és gázálarcban botorkálnak a mesterséges ködben.

Méltó módon ünnepelte az ország Április 4-ét, hazánk felszabadulásának évfordulóját, A vörös khmerek ostromgyűrűbe zárják Kambodzsa fővárosát, Phnom Penht. Dél-Dakotában sziú indiánok tiltakoznak a rezervátumokban uralkodó állapotok ellen. Magyarország legmagasabb épületeként átadták a 197 méter magas pécsi tévétornyot.  A Műszaki Egyetem kollégiumában megnyílt Galántai György "Becsomagolt" című tárlata, ahol a lektorátus által kizsűrizett műveit állította ki becsomagolva. Sebastian híre a fővárosból.

A hittudományi főiskola klasszicista építmény a folyóparton. Farmernadrágos szeminarista söpri az udvart. Hallgatag folyosók vezetnek Ferenc cellaszerű szobájához. Középkori spanyol festő Madonnájának reprodukciója a falon. Az ágy felett a kereszt. A kápolnában reverendás fiatalember térdel az imazsámolyon. A homályos térben elvész a freskók szentjeinek tekintete.  Nehéz dolgokat, és a magad, sőt, mindannyiunk számára fájdalmas dolgokat vetsz fel. Nincsenek válaszok, hogy miért történtek így a dolgok. A kételyek hullámai között telnek napjaink. Tőle nem várhatunk semmit, de talán kaphatunk.

Az elhúzódó látogatáskor lekési az esti vonatot. A vasúti váróterem padján üldögélő lány a barátját kereste az egyetem kollégiumában. A fiú nem tudott a lány érkezéséről, ezért hazautazott szüleihez. A menetrend szerinti, legközelebbi vonat mindkettőjüknek kora hajnalban indul. Együtt várakoznak a szerelvényre, közben beszélgetnek. Az éjszakai rendőrjárőr kelletlenül visszaadja a személyi igazolványaikat. Minden rendben az irataikkal, a vonatra várakozni nem tilos. A lány éjfél után elalszik, önkéntelenül a vállára hajtja a fejét. Kezét a derekára csúsztatja, úgy érzi, mintha szorosabban hozzábújna.

Az őrszoba pihenőhelyiségében szemébe vág a váratlanul felkapcsolt lámpa. Lendületesen felpattan a műbőrrel bevont deszkapriccsről, nincs értelme az időhúzásnak. Kábán megigazítja a zubbonyát, lábára húzza a bakancsot. Kitámolyog az asztalokkal, padokkal berendezett másik terembe. Az őrszolgálat utolsó váltása következik: világos c4-ről elűzte a sötét figurát, a d5 pontot szeretné elvenni ellenfelétől, hogy szabad kezet kapjon, sötét a kellemetlenül kötő g4 futóra és a d4 támadásra alapozza stratégiáját, de először sáncolnia kell. 

Kakuk Tamás 1952-ben született Tatabányán. Az közelmúltban három kötete jelent meg. Az itt közölt írás első regényének részlete.